[1]
Jakubczak, A. 2018. Strategie greenwashing w wybranych sieciach handlowych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 20(69) (grudz. 2018), 72–82. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.20.69.30.