[1]
Matracka, P. i Wicka, A. 2018. Znaczenie sposobu ustalania sumy ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenie (studium przypadku). Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 20(69) (grudz. 2018), 98–111. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.20.69.32.