[1]
Mazurkiewicz-Pizło, A. i Pizło, W. 2018. Tajemniczy klient jako metoda badawcza – wybrane problemy. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 20(69) (grudz. 2018), 112–126. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.20.69.33.