[1]
Raczkowska, M. i Gruziel, K. 2018. Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Unii Europejskiej w relacji miasto-wieś. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 20(69) (grudz. 2018), 172–185. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.20.69.38.