[1]
Wasilewska, N. i Kaminska, T. 2018. PRECONDITIONS OF LAND RELATIONS DEVELOPMENT: ECONOMIC, LEGAL AND INSTITUTIONAL. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 20(69) (grudz. 2018), 234–244. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.20.69.43.