[1]
Bereziński, S. i Rokicki, T. 2020. Finansowanie liniowej infrastruktury drogowej w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 24(73) (grudz. 2020), 205–213. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.38.