[1]
Kowalska, I., Jurewicz, D. i Legutko, M. 2019. Skutki finansowe władztwa podatkowego gmin. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 21(70) (cze. 2019), 118–131. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.21.70.10.