[1]
Błach, J. i Wieczorek-Kosmala, M. 2019. Przesłanki działań odpowiedzialnych społecznie w kontekście czynników kreacji wartości przedsiębiorstwa: wyniki badań . Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 22(71) (grudz. 2019), 38–49. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.24.