[1]
Kozak, S. i Wierzbowska, A. 2019. Efektywność banków a koncentracja sektora bankowego w krajach EŚW. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 22(71) (grudz. 2019), 77–89. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.27.