[1]
Krawiec, W. 2019. Czynniki motywujące i demotywujące menedżerów instytucji kultury w obszarze budowania marki miasta Łodzi – wyniki badań. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 22(71) (grudz. 2019), 90–105. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.28.