[1]
Cyburt, A. i Gałecka, A. 2020. Rola nadwyżki operacyjnej w budowaniu stabilności finansowej i potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego . Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 23(72) (cze. 2020), 17–32. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.2.