[1]
Mazurkiewicz, K. 2020. Core & More - koncepcja inteligentnej sprawozdawczości informacji korporacyjnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 24(73) (grudz. 2020), 104–113. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.31.